Szakmai beszámoló

Ebben a félévben a program fő célja a DKA műhelyben lévő CNC felsőmarógép kezelésének megismerése volt. A programban iskolánk egy végzős osztálya vett részt két csoportra bontva.

A program kialakítása során arra törekedtem, hogy a nappali tanmenetben meghatározott ismeretanyagot is átadjam a tanulóknak, a gyakorlati foglalkozás mellett.

Az elméleti alapozást a CNC felsőmarógép felépítésének megismerésével kezdtük. Nagy segítség volt ebben is a műhelyben elhelyezett gép, amin a különböző gépelemeket is be tudtam mutatni.

Ezt követően a CNC programozás alap nyelvezetét az úgynevezett G-kódos programozás alapjait beszéltük át.

A gyakorlati résznél a tanulók megismerhették a grafikus CNC programozás kezdeti lépéseit. Először a program funkcióival ismerkedtünk, majd a különböző megmunkálási műveleteket vettük át. 

Igyekeztem úgy kialakítani a programot, hogy a legtöbb foglalkozáson kézzel fogható termék is készüljön, így a tanulók közvetlen tapasztalatot is szerezhettek mind tervezési mind gyártási oldalról.

A program egyik zárásaként egy Kozma Lajos által tervezett szék CNC gépre optimalizált kópiáját készítettük el a tanulókkal. Itt megtapasztalhatták, hogy a különböző tervező szoftverek között milyen átjárás lehetséges.

Végül a tanulók önálló tervezési feladatot kaptak. Itt egy általuk kitalált névjegykártyát kellett megtervezni, úgy, hogy a lehető legtöbb megmunkálási forma megjelenjen benne. Ennél a feladatnál a CNC felsőmarógép beállítása és kezelése is önálló, ill. háromfős csoportfeladat volt.

Neiser Ákos szaktanár, projektfelelős