KISOKOS DIÁKOKNAK

 • A nyári gyakorlat teljesítése kötelező!
 • Nagykorú tanulók napi 8 órát, nem nagykorú tanulók napi 7 órát dolgozhatnak.
 • A tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából:
  1. munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül,
  2. a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek,
  3. a munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít.
 • A munkáltató a tanuló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára – a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok értelmében a munkaidő-beosztás szerinti munkanapok tekintetében naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki.
 • A tanuló betegszabadságot meghaladó idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult.

Tájékoztató a kötelező nyári gyakorlat teljesítéséről

Az új szakmák (iskolánkban beiskolázott faipari technikus, dekoratőr, asztalos és grafikus tanulók esetében) a Programtantervek (PTT) és Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) évfolyamonként meghatározott óraszámú nyári gyakorlat teljesítését írják elő. A Programtantervek rendelkeznek a nyári gyakorlat időtartamáról, amennyiben ez külső helyszínen történik, úgy rájuk is vonatkoznak az új szabályok és eljárások.

Cél a szakmát tanuló diákok és a munkaadók egymáshoz terelése, ezért a gyakorlatokat lehetőség szerint termelő vállalkozásoknál kell megszervezni. A külső gyakorlati hely felkutatása a tanuló feladata.

A nyári gyakorlat idejére a tanuló és a gazdálkodó szervezet szakképzési munkaszerződést köt. Csak olyan duális partnerrel lehet munkaszerződést kötni, aki a területileg illetékes kamaránál sikeresen regisztrálta vállalkozását a duális képzőhelyek nyilvántartásába.

A szakképzési munkaszerződés alapján a tanulót megillető, havonta fizetendő munkabér összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – legalább 100 ezer, legfeljebb 170 ezer forint, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit is. A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt ezen felül megilletik az adott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos, de legfeljebb évente a minimálbér összegének megfelelő mértékű egyéb juttatások. Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult.

A szakirányú oktatást folytató szervezetnek a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásáról a KRÉTA-ban a szakmai tevékenységet, annak helyszínét, az arra fordított időt, a tanulók jelenlétét, mulasztását és a tanuló munkájának értékelését rögzítenie kell. A duális partnernek a KRÉTA hozzáférés igényét a szakképző intézmény felé kell jeleznie. Az intézmény a képzőhely részére felhasználói profilt biztosít a KRÉTA rendszerhez.

A szakképzési munkaszerződés ideje alatt a tanulót szabadság illeti meg. A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az Szkt. azon rendelkezésére, hogy az szakképzési munkaszerződéssel rendelkező személy részére egybefüggően legalább 20 munkanap – 4 hét – szabadságot kell kiadni.

 Az éves összes szabadság mértéke a továbbiakban a jogviszony típusától függ: tanulói jogviszonyban évi negyvenöt munkanap, felnőttképzési jogviszonyban évi harminc munkanap jár. 

A szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos gyakori kérdések az IKK oldalán elérhetők: https://ikk.hu/gyik-dualis

A duális partnerek számára pedig a területileg illetékes kamara oldalán vannak a regisztrációhoz és szerződéskötéshez szükséges tudnivalók: https://bkik.hu/hu/szolgaltatasok/oktatas-szakkepzes-mesterkepzes

A gyakorlat időtartama a 2023-24. tanév osztályai számára:

évfolyam/osztály: szakma: időtartam: helyszín:
9.a, 9.b faipari technikus nincs
9.c dekoratőr nincs
10.a, 10.b faipari technikus nincs külső cég
10.c dekoratőr nincs külső cég
11.a, 11.b faipari technikus 140 óra külső cég
11.c dekoratőr 50 óra külső cég
12.a, 12,b faipari technikus 140 óra
12.c dekoratőr 55 óra
1/13.e faipari technikus 140 óra tanműhely/külső cég
1/13.f faipari technikus 84 óra tanműhely/külső cég
KSZ/11.A asztalos 84 óra külső cég
1/13. DG-G grafikus 48 külső cég

A szakképzési munkaszerződés a tanuló vagy képzésben részt vevő (felnőtt) és a duális partner között jön létre. Az iskola minden esetben kér egy másolatot a szerződésről, hiszen nekünk további feladataink vannak a szerződés megkötése után. Kérjük, hogy a szerződések másolatát szíveskedjen megküldeni elektronikusan az aur.melinda@kozmafa.hu  címre 2024. március 31-ig!

A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló, a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2024. augusztus 31-ig kérjük, juttassa el a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot az iskola titkárságára! A nyári gyakorlat teljesítése kötelező feltétel a következő évfolyamba lépéshez.

A gyakorlati hely regisztrációjának ellenőrzésében, illetve minden gyakorlattal összefüggő kérdésben a gyakorlati szakoktatásvezető igazgatóhelyettes nyújt segítséget. Kérdéseiket a hamar.zoltan@kozmafa.hu  címre szíveskedjenek eljuttatni, vagy a 1/36-96-241/116 melléken tudják telefonon feltenni.