Tájékoztató az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásról

2016 szeptember 1-től, minden óvodában és iskolában kötelező a szociális segítő szolgáltatás biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 40/§.-a alapján.

A szociális segítő feladatai:

A szociális segítő szolgáltatás elsősorban megelőző tevékenység, célja a gyermekek, tanulók egyéni fejlődésének segítése, valamint a csoportok, osztályok, közösségek fejlesztése.

A szociális segítő az óvodában, iskolában rendszeresen fogadóórát tart. A gyermek, szülő és a pedagógus egyaránt megkeresheti a gyermeket vagy gyermekközösséget érintő problémával. A szociális segítő információt, tanácsot ad, szükség esetén speciális szakember felkeresését javasolja. A segítő elérhetősége az intézményi faliújságon. honlapon elérhető.

A szociális segítő a csoportvezetővel, osztályfőnökkel egyeztetve, a felmerülő szükségletek alapján prevenciós foglalkozásokat biztosít a csoportoknak, osztályoknak. A foglalkozások a gyermekek életkorához igazodóan, az óvodai, osztályfőnöki munkához kapcsolódva valósulnak meg. A leggyakoribb témák: az önismeret, a kommunikációs, a társas készségek fejlesztése, a konfliktusok megelőzése, helyes kezelése, a digitális biztonság, a környezettudatosság, a szenvedélybetegségek megelőzése.

A szociális segítő a fentieken túl részt vesz az intézmény közösségi eseményein.

A szociális segítő az általa önállóan szervezett programokról külön tájékoztatást nyújt az érintetteknek.

A szociális segítőről:

A szociális segítő felsófokú szociális végzettséggel rendelkező szakember. (szociálpedagógus, szociális munkás vagy szociális szakirányú végzettségű pedagógus) Munkáltatója a Család- és Gyermekjóléti Központ.

Adatkezelés:

A szociális segítő titoktartásra kötelezett, munkája során a szolgáltatást igénybe vevők adatait az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelési tájékoztató az intézmény honlapján érhető el

Panaszjog:

Amennyiben a szociális segítő munkájával kapcsolatosan panasz, kérdés merül fel, forduljon bizalommal a Család- és Gyermekjóléti Központ egységvezetőjéhez vagy az ellátottjogi képviselőhöz.

 

Szepesi Mátyás

óvodai-iskolai szociális segítő

telefonszám: 06/70 50 44 318

e-mail:  szepesi.matyas.csgyk@ujpestszi.hu