AZ ISKOLA TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÉTKEZTETÉSRŐL 2023/2024 tanév

Általános tájékoztató 2024.

Januári ebédbefizetés

 

Iskolánkban kizárólag déli meleg étkeztetés van. Az étkeztetést az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (ÉSZGSZ) biztosítja. Egy féle menüvel (nincs választási lehetőség).

Az ÉSZGSZ honlpján minden szükséges információ megtalálható.

Étkezést igénybevételének feltétele az olvashatóan kitöltött és aláírt dokumentumok eljuttatása  a legkésőbb 2023. június 30-ig a kozmaebed@gmail.com email címre, vagy papíros formában a 012-es gazdasági irodában.

Kedvezmény nélküli teljes áras étkezés esetén:

Szándéknyilatkozat és igénylőlap: a 2023/2024-as tanévre (Nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltve) letöltöm

Kedvezményes étkezés esetén:

Szándéknyilatkozat és igénylőlap: a 2023/2024-as tanévre (Nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltve) letöltöm

8. melléklet: a kedvezményes étkezésre való jogosultság igénybe vételéhez a szükséges igazolásokkal együtt kell leadni. letöltöm

Nagycsaládos kedvezmény esetén: elegendő a 8. sz. melléklet kitöltése.

Tartós betegség vagy fogyatékosság esetén: a 8. sz. melléklethez csatolni kell az igazolást az emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat), vagy egy szakorvosi igazolást, vagy egy szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleményt. A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozatot kell mellékelni.

9. melléklet: a nevelésbe vett / utógondozói ellátásban részesülő esetén a gyámhatósági határozat csatolása szüksége. letöltöm

Adatlap diétás étkezést igénylő személyről: kizárólag szakorvosi igazolással együtt érvényes! letöltöm

Ebédbefizetés rendje:

Az étkezési térítési díj befizetése a Multischool  rendszerben a szülői modulban történő megrendeléssel/bankkártyás kiegyenlítéssel történik, az adott hónapra az előző hónap 5.-25. közti időszakban. Ezt Önök szülők fogják intézni!

Amennyiben hiánytalanul leadják a fent említett határidőig (2023. június 30-ig) a kért nyomtatványokat, utána tudjuk rögzíteni gyermeküket a rendszerbe és ezek után kapnak kódot a programhoz – amivel majd fognak tudni rendelni/fizetni Önök augusztus 5-től 25-ig az ebédet 2023. szeptember hónapra.

 

Az ÉSZGSZ tájékoztatója szerint, aki a nyitva álló időszakban a befizetést elmulasztotta azok számára egy alkalommal biztosítanak készpénzes ebédlehetőséget az ÉSZGSZ központjában (2023. 08.28. hétfő 7:00-17:00).

(A korábbi átutalásos rendszer megszűnik, aki utal az ÉSZGSZ számlájára azt érdemi ügyintézés nélkül visszafogják utalni)!!!

Minden hónap 20.-a körül fogok küldeni egy emlékeztető email-t azon szülőknek, akik addig nem rendezték gyermekük étkezését a következő hónapra és elvileg a Multischool program is fog figyelmeztetést küldeni automatikusan.

Akik nem rendelkeznek internetes eléréssel vagy nincs bankkártyájuk azoknak készpénzes befizetés kizárólag az ÉSZGSZ székhelyén havonta egyetlen egy napon lesz lehetőség. Az iskolában nincs lehetőség befizetni az ebédet.

Az egyenlő bánásmód biztosítása végett új rendelkezés az, hogy az a hátrányos helyzetű szülő, aki nem rendelkezik „okos” eszközökkel, nincs email címe, továbbra is személyesen nálam intézheti ügyeit és befizetéseit az ÉSZGSZ vezetője felé intézett egyedi írásbeli kérelmének pozitív elbírálása után.

Térítési díj összege:

A tanulók étkezési térítési díjának összege 402,59 Ft/nap (50 %-os díjkedvezménnyel 201,30 Ft/nap)

Ebédlemondás: Hiányzás esetén a lemondást legkésőbb a befizetett étkezési napot megelőző munkanapon reggel 9.00 óráig tudják rögzíteni a szülői felületen.

Az étkezéssel kapcsolatosan bármely további kérés, kérdés esetén elsősorban hozzám tudnak fordulni.

email: kozmaebed@gmail.com