TÁJÉKOZTATÓ A SZEPTEMBERI BEFIZETÉSRŐL, VALAMINT TOVÁBBI TUDNIVALÓK

AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉSRŐL

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

  1. szeptember 1-től biztosítjuk az étkezést, amennyiben azt a szülő a gyermeke részére írásban emailen (kozmaebed@gmail.com) kéri. Ez az írásos megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

    A szülők az étkezési igények leadását 2021. augusztus 26-ig küldhetik meg a fenti email címre, csatolva a szükséges nyomtatványokat, valamint személyesen is behozható az iskolába 9-14 óra között.

 

 A megadott határidőig történő kérés esetén tudjuk 2021. szept. 1-től biztosítani az étkezést. (Ez után érkezett kérés esetén csak 2021. szept. 6-tól tudjuk biztosítani az étkezést.)

 

Az olvashatóan kitöltött és aláírt dokumentumokat, továbbá a kedvezményes étkezéshez szükséges határozatokat elegendő elektronikus úton – beszkennelve vagy lefotózva – megküldeni.

Az új tanévben is minden, étkezést igénylő tanuló részére kötelező a dokumentumok kitöltése!!!
A felsőbb évfolyamok tanulóira vonatkozóan is várom a nyomtatványokat. A kedvezményes étkezéshez szükséges határozatokat is szíveskedjenek mellékelni, mert csak ezekkel együtt érvényesíthető a kedvezmény!

A nyomtatványok közül minden étkező tanuló részére kötelezően kitöltendő a Szándéknyilatkozat és
igénylőlap, valamint a Nyilatkozat.

A kedvezményes étkezés igénybevételéhez szükséges még a 8. sz. melléklet/Nyilatkozat. (több gyermekes család, tartósan beteg, rendszeres gyermeknevelési támogatás)
Nevelésbe vett, vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek részére a 9. sz. melléklet szükséges.

Lehetőség van diétás étkezésre is, ehhez az Adatlap diétás étkezést igénylő személyről nyomtatvány kitöltése és szakorvosi igazolás szükséges.

 

A fenti adatlapok letölthetők a www.eszgsz.hu oldalról.

Az étkezési térítési díjak befizetése elsősorban átutalással, illetve a szülői modulban történő
megrendeléssel/bankkártyás kiegyenlítéssel történhet.

Korábban már tájékoztattuk Önöket arról, hogy 2021. szeptembertől az ÉSZGSZ a bankkártyás fizetést lehetővé tévő szülői modult aktiválta a Multischool programban.

Aki szeretné igénybe venni ezt a lehetőséget, emailben – kozmaebed@gmail.com – kérje tőlem
a regisztrációs kódot! A kód kiadása a nyomtatványok beérkezését követően lehetséges!

Szeptember hónapra a térítési díj összege:

teljes díjjal: 7 711 Ft (22 nap x 350,52 Ft)
50 %-os díjkedvezménnyel: 3 856 Ft (22 nap x 175,26 Ft) *

* Az 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt az a tanuló veheti igénybe, aki

· Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül – Önkormányzati határozat szükséges
· Tartósan beteg vagy fogyatékos – MÁK határozat szükséges
· Családjában három vagy több gyermeket nevelnek – A 8. sz. melléklet kitöltése elegendő
· Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság – A 9. sz. melléklet csatolása szükséges
· Utógondozói ellátásban részesül – A 9. sz. melléklet csatolása szükséges

További információk az étkeztetéssel kapcsolatosan:

A tanév alatt a következő hónapra mindig tárgyhó közepén történik a befizetés, melynek pontos időpontjáról az
iskola honlapján, illetve az iskolában a portánál valamint az ebédlőben kihelyezett tájékoztatón olvashatnak pár nappal a befizetés időpontja előtt. A tanév során is havonta mindössze 3 nap fog rendelkezésre állni a személyes befizetésre, emiatt az ÉSZGSZ javasolja a szülői modul használatát, vagy az átutalásos fizetési mód választását.

Átutalással történő fizetés csak az előre kiállított átutalásos számla alapján történhet! Az átutalásos számla
végösszegét az utaláskor nem szabad kerekíteni, illetve a közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a
tanuló nevét, osztályát, valamint az iskola befizetés azonosítóját: KLFSZI

Ebédlemondás:

Hiányzás esetén a lemondást a befizetett étkezési napot megelőző munkanapon reggel 9.00 óráig az
kozmaebed@gmail.com  email címen lehet jelezni.

A szülői modulban a lemondást ugyanígy az előző munkanapon reggel 9.00 óráig érvényesíthetik.

Bármilyen kérdés, kérés esetén az elérhetőségeken megtalálnak!

Klukáné Gulya Krisztina
gazdasági ügyintéző

kozmaebed@gmail.com

+3613696011/112 mellék