TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRÓL

IDEJE:

Magyar nyelv: 2024.01.20. 10:00 óra

Matematika: 2024.01.20. 11:00 óra

HELYE:

Budapesti Komplex SzC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum

1041 Budapest, Deák Ferenc utca 40.

ÉRKEZÉS IDŐPONTJA (a vizsga előtt):

2024.01.20. 09:30

A vizsga előtti gyülekezés helye: Aula

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható, kivéve, ha erről külön határozat van.

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

– személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,

A KIJAVÍTOTT DOLGOZATOK  MEGTEKINTÉSÉNEK IDŐPONTJA:

2024. 01. 26. 8,00-16,00

Tájékoztatjuk, hogy az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet 2024. január 29-én 8,00 – 16,00 óra között. 

AZ ÉRTÉKELŐ LAPOK ÁTVÉTELÉNEK IDŐPONTJA:

2024. 02. 09. 8,00-16,00

A központi vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak, gondviselőnek, vagy írásban meghatalmazott személynek átadja.