Tájékoztatom, hogy a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a szakképzésért felelős miniszter határozatával bevezetett tantermen kívüli digitális munkarend továbbra is változatlanul és megszakítás nélkül fennáll.

A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

A számonkérés formájáról a tanulókat elektronikus formában értesíteni fogják a szaktanárok. Az érdemjegyeket az e-Kréta rendszerben fogjuk megjeleníteni.

A tanórákról való távolmaradást, inaktív magatartást rögzítjük, annak tartós fennállása esetén mulasztási értesítés küldünk, amely akár osztályozó vizsgára utasítást is eredményezhet!

Amennyiben a tantermen kívüli digitális munkarend fenntartása akadályba ütközik, kérem jelezze osztályfőnökének!

Amennyiben a szaktárgyhoz szükséges program telepítése, működtetése ütközik akadályba, azt kérem a szaktanárnak jelezze!

A kapcsolattartás érdekében kérjük, hogy folyamatosan kísérjék nyomon az e-Kréta rendszert, valamint az iskolánk honlapját, Facebook felületeit.”

 

Üdvözlettel:

Marci

 

[Üzenet megvágva]  Egész levél megtekintése