A járványveszély idején az iskolába csak egészséges, tünetmentes személy léphet be.
Belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező.

Hiányzások és igazolásuk

Tartósan beteg, vagy egészségi állapota miatt veszélyeztett tanuló az iskolába csak korlátozottan, a gyakorlati foglalkozásokra járhat be. A veszélyeztetettséget a háziorvos által kiadott igazolással kell bizonyítani. Ebben az esetben az elméleti órákról a hiányzása igazolt.
Karantén alá volt személy az iskolába nem járhat. A helyzetről a háziorvos ad igazolást.

Védőtávolság és arcmaszk használata

Az épületben tartózkodás ideje alatt kerülni kell a személyes kontaktust, és amennyiben lehetséges tartani kell a másfél méteres védőtávolságot.
Az iskola közösségi területein az orrot és szájat elfedő arcmaszk viselése kötelező. Kivételt képez az étkezés az ebédlőben és a büfé környékén. Itt a másfél méteres védőtávolság betartása kötelező.
A tanítási órákon és a műhelyfoglalkozásokon a maszk viselése csak abban az esetben kötelező, ha az órát tartó pedagógus erre utasítást ad.
Ha a tanuló úgy dönt, az iskolában tartózkodás teljes ideje alatt viselheti az arcmaszkot.

Az iroda ügyfélfogadása a járványveszély idején

A titkárság és a tanulmányi osztály ügyfélszolgálati ideje módosul a személyes kontaktusok csökkentése érdekében.
• nappali tagozatos tanulók részére hétfőtől-csütörtökig a déli nagyszünet (12:15–12:35),
• esti tagozatos tanulók részére hétfő-kedd-csütörtök 15:30–15:50 között,
• pénteken az ügyfélfogadás szünetel
• A szükséges igazolások (iskolalátogatási, családipótlék, árvaellátási, stb.) igénylése, valamint olyan kérdések, kérvények beküldése, amit az osztályfőnökön keresztül nem tudnak elintézni, elektronikus úton (beatrix@kozmafa.sulinet.hu) – történik.

Rosszullét vagy baleset esetén a tanuló bármikor, időkorlátozás nélkül, fordulhat az iroda dolgozóihoz.