Borbola Erika

1960.01.31 – 2021.10.22

Borbola Erika 1982 decemberében kezdett tanítani a jelenlegi Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum jogelődjében. Magyar – történelem szakos tanárként, fiatalos lendülettel, újszerű módszerekkel folytatta tevékenységét.

I.László Gimnáziumban érettségizett 1978-ban. 1978-1983 ELTE BTK magyar nyelv és irodalom-történelem szakon tanult, később 1994-1996 BME Természet- és Társadalomtudományi Karán Közoktatás Vezető szakosító képzésen vett részt, de pályája során számtalan továbbképzésen frissítette szakmai, módszertani tudását.

A pedagógusi pályával kapcsolatos céljait így fogalmazta meg mesterprogramjában : „Jó szaktanár szerettem volna lenni.” melyet maradéktalanul sikerült beváltania.

 

Munkamódszerei között szerepelt a szakirodalom követése, módszertani megújulás, szélesebb látókör kialakítása, később is alkalmazható szaktudás átadása – szövegértés, szövegalkotás, lényeglátás, a lényeg kiemelésének képessége.

Munkavállalói jogi ismereteit folyamatosan bővítette, munkaközösség vezetés mellett szakszervezeti képviseleti feladatokat vállalt, később Közalkalmazotti Tanács elnöke is volt. Jelentős szerepet töltött be az dolgozói érdekvédelemben.

1993-ban nevelési, majd általános igazgatóhelyettes lett. Részt vett az iskola összes szerkezeti és szakmai megújításában, átszervezésében. Humán szakos tanárként a NAT bevezetésében, a kétszintű érettségi előkészítésében oroszlánrészt vállalt. Aktív időszaka utolsó napjáig szervezett érettségi vizsgákat.

Az ő vállán nyugodott számos iskolai munkaügyi feladat is. Ezeket mindig példás precizitással látta el.

A vezetői feladatok mellett nagyon szeretett tanítani. Vezetőként pedig „szerető szigorral” terelgette kollégáit. Mindig kiállt az elvei és a döntései mellett.

Számtalan generáció köszönhette neki irodalmi tájékozottságát, történelmi szemléletét. Két alkalommal kapott elismerést munkájáért: Miniszteri dicséretet 1986-ban, Németh László-díjat 2000-ben.

2015-től egy évig megbízott igazgató volt, majd 2016-2021 között egy teljes ciklus töltött igazgatóként. Ebben az időszakban vezetői mesterprogramot is megvalósított, mely mellett kitartott és eredményesen zárta azt.

Meggyengült egészségi állapota miatt ebben a tanévben már nem vállalt feladatokat, nyugdíjas éveire készült. Sajnos egy hirtelen, súlyos lefolyású betegségben 2021.10.22-én elhunyt.

Emlékét őrizzük!