Kedves Szülők!

Az alábbiakban a május 27-i ZOOM-os szülői értekezlet anyagát tekinthetik át.

Feladatok, időpontok

Beiratkozás június 15-21.

(online)

június 23.

(személyes)

Bemeneti mérés

(matematika, idegen nyelv)

június 17. 9:00
Első tanítási nap szeptember 1. 3 ofő óra

ismerkedés az iskolával

Gólyatábor a járványügyi helyzet függvényében
Gólyahét októberben (DÖK)

 

Osztályfőnökök, osztálylétszámok

oszt. létszám osztályfőnök e-mail
9.A. 32 fő Szalay Zsolt

(informatika, testnevelés)

szalayzsolt85@gmail.com
9.B. 31 fő Dériné Lehmann Krisztina

(matematika, földrajz)

derine@kozmafa.sulinet.hu
9.C. 34 fő Hárosi Nikolett

(angol nyelv, testnevelés)

nharosi32@gmail.com

 

Csoportbontások

Idegen nyelv, matematika, informatika, nyelvtan, szakmai tantárgyak esetében csoportbontást alkalmazunk.

Bemeneti mérés időpontja: június 17-e 9:00. (idegen nyelv, matematika)

 

Házirend

Megtalálható a honlapon. Kiemelt részei:

A diák kötelessége:

iskolába járni

nem elkésni

udvariasan viselkedni

tisztán tartani a környezetet

kulturált ruházatot viselni (egy évben háromszor ünneplőben megjelenni)

Dohányozni, dohányterméket, alkoholt drogot az iskolába behozni tilos.

Mobiltelefont a tanítási órán csak a tanár kifejetett engedélyével lehet használni.

 

Csengetési rend

óra sorszáma óra kezdete óra vége
  1. óra
7:45 8:30
  1. óra
8:40 9:25
  1. óra
9:40 10:25
  1. óra
10:35 11:20
  1. óra
11:30 12:15
  1. óra
12:35 13:20
  1. óra
13:30 14:15
  1. óra
14:30 15:10

 

Érkezés

7:00-tól van nyitva az iskola. A korán érkezők az aulában várakozhatnak.

7:25-től mehetnek fel a diákok a tantermekbe.

7:40-ig kell beérni az iskolába.

Iskola elhagyása

Tanítási időben csak kilépővel hagyhatják el a diákok az iskolát. A kilépőt a szülővel történő egyeztetés után az iskolatitkár adja ki.

Mulasztás

Igazolása 8 napon belül (orvosi, szülői, hivatalos).

A késés is összeadódik hiányzássá.

Igazolatlan hiányzás esetén az ofő értesíti a szülőt, 10 után a gyámhatóságot.

50 óra igazolatlan után a családi pótlék is megvonásra kerülhet.

(Nem tanköteles jogviszonya tanuló 30 óra után megszűnik.)

 

Kihez fordulhat a diák?

Tanárok, osztályfőnök, iskolavezetés

Iskolaorvos, iskolapszichológus

Titkárság, tanulmányi iroda

DÖK

 

Iskolai póló, melegítőfelső rendelése

Testnevelés órán, illetve iskolai rendezvényeken népszerű viselet a „kozma póló”. Ára 2000 Ft. Egész évben rendelhető, de aki a nyár folyamán megrendeli szeptember 1-én már át is veheti.

Az alábbi linken tudnak rendelni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHqKwZVsBW55Wq8v-1-xV0Weczyn4Ra7c5Ye6qyg6z67bXcQ/viewform

Tanórán kívüli foglalkozások

Hagyományőrzők

Sportkörök

Szakmai körök

Versenyfelkészítő foglalkozások

Korrepetálások

Érettségi előkészítők

Iskola PR csoport

 

Kapcsolattartás

A honlapon található elérhetőségeken

tel. +36(1)369-6655;

email. kozma@kozmafa.sulinet.hu

Igazgatói titkárság (Igazgató)

Helyettesek (nevelési, szakmai, gyakorlati)

Tanulmányi osztály

Gazdasági iroda – ebédbefizetés

 

Szakképzés átalakításával kapcsolatos változások

Tantárgyak

Technikumi kerettanterv alapján áll össze az órarend.

Közismeret, szakmai elmélet és gyakorlat adja a tananyagot.

Érettségi

Magyar, történelem, matematika – 12. osztály végén

Idegen nyelv + komplex szakmai tantárgy – 13. év végén

Ösztöndíj

A tervek szerint a technikus tanulók havi ösztöndíjat kapnak majd. Ennek folyósítása iskolalátogatáshoz kötött, vagyis igazolatlan hiányzás esetén nem kapja meg a tanuló.

Duális képzés

A szakmai gyakorlat egy részét nem az iskolában, hanem vállalatoknál teljesítik a tanulók.

 

  1. 05. 28.

Matusek Irén

nevelési igh.