• a gyakorlat szervezését néhány kisebb módosítással folytatjuk a kihirdetett eljárásrend szerint mindaddig, amíg a fenntartótól más utasítást nem kapunk
  • tehát a nyári gyakorlat nem marad el, továbbra is a következő tanévbe lépés feltétele
  • az egyéni vállalkozók és gazdálkodó szervezetek regisztrációjának határidejét a korábbi március 31-ről április 17-re módosítjuk
  • a cégekkel és az iskolával kapcsolatos ügyintézés a rendkívüli helyzetre való tekintettel a személyes kapcsolattartásról a postai, illetve online kapcsolatra vált át
  • a regisztráció után elkészült együttműködési megállapodásokat nem a tanulóval, hanem postai úton továbbítjuk a gazdálkodó szervezetnek és aláírás után postai úton kérjük vissza
  • a gyakorlat tényleges időtartamát továbbra is ki kell jelölni, de bármilyen vis major helyzet ezt a megállapodás érvényességéig (augusztus 31) ezt szabadon módosíthatja mind a tanuló, mind a gazdálkodó szervezet kérésére