KISOKOS DIÁKOKNAK

1.       A nyári gyakorlat teljesítése kötelező!
2.       Nagykorú tanulók napi 8 órát, nem nagykorú tanulók napi 7 órát dolgozhatnak (lásd együttműködési megállapodásban, a juttatások köre ugyanitt).
3.       Orvosi igazolással legfeljebb 20%-ot lehet mulasztani! A mulasztást pótolni kell, az együttműködési megállapodás augusztus 31-ig érvényes. Az orvosi igazolást a gazdálkodó szervezetnél kell bemutatni, de egy másolatra az iskolának is szüksége van.
4.       Igazolatlan hiányzás legfeljebb 5% lehet, ennek pótlása kötelező! Ha a gazdálkodó szervezetnél ez valamiért már nem lehetséges, akkor évismétlés a következménye!!!
5.       A gyakorlat teljesítését az igazolólappal kell bizonyítani. Ezt a honlapról le lehet tölteni és a gazdálkodó szervezet tölti ki. Az iskola igazgatójának aláírása és pecsétje a benyújtást követően kerül rá.
6.       Az igazoló lap kitöltése után kérd meg a vállalkozót, hogy lefényképezhesd/fénymásolhasd a dokumentumot! Az iskola és a saját magad számára ez a legfontosabb irat, nagyon vigyázz rá!
7.       Az igazolólapot behozhatod személyesen is nyáron, az ügyeleti napokon, vagy a beiratkozás napján, de a vállalkozó postán is elküldheti az iskola címére. Nagyon fontos, hogy legkésőbb szeptember 2-án már az iskolában legyen!

Tájékoztató

Az új szakmák (iskolánkban beiskolázott faipari technikus, dekoratőr, asztalos és grafikus tanulók esetében) a Központi Kerettantervek évfolyamonként meghatározott óraszámú nyári gyakorlat teljesítését írják elő. A Szakmai és Vizsgakövetelmények rendelkeznek a nyári gyakorlat időtartamáról, amennyiben ez külső helyszínen történik, úgy rájuk is vonatkoznak az új szabályok és eljárások.

Cél a szakmát tanuló diákok és a munkaadók egymáshoz terelése, ezért a gyakorlatokat lehetőség szerint termelő vállalkozásoknál kell megszervezni. A külső gyakorlati hely felkutatása a tanuló feladata. Amennyiben talál a számára megfelelő céget, akkor az iskola megkezdi az együttműködési megállapodás előkészítését. A fenntartó külön iratmintát adott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztetve az érettségi előtti és a szakképző évfolyamokra. Ezeket az iratmintákat a szerződő feleknek (vállalkozó, szülő, tanuló…) hozzáférhetővé tesszük, de a Kamara honlapján is elérhetőek. Az együttműködési megállapodás feltételeit és tartalmát a „2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről” tartalmazza és szabályozza (56. és 57. paragrafus).

A nyári gyakorlat idejére a szakképző évfolyamon tanuló diákok részére minimálbérrel arányos pénzbeli juttatás jár (Szakképzési törvény 63. par., 3. bekezdés, f. pontja szerint). Ez a jövedelem adó- és járulékmentes. Ezen felül a vállalkozó tanulmányi ösztöndíjat is fizethet, de ez nem kötelező.

Az iskola által előkészített együttműködési szerződést először a vállalkozó, majd az iskola vezetője és a fenntar-tója írja alá, ezután elküldi a területileg illetékes kamarának ellenjegyzésre. A megállapodást megváltoztatni ezután csak a négy fél egyetértése mellett lehetséges.

A nyári gyakorlatról legfeljebb az órák 20%-ban lehet igazoltan távol maradni. További hiányzás esetén a kieső órákat a tanév megkezdése előtt pótolni kell, mert a gyakorlat teljesítése a következő tanév megkezdésének a feltétele. Az együttműködési megállapodás a tárgyév június 15-dikétől, augusztus 31-dikéig kötik a felek, ezen időszakon belül kell a kijelölt időtartamban teljesíteni a gyakorlatot, illetve pótolni a mulasztott napokat.

A gyakorlat időtartama a 2018-19. tanév osztályai számára:

évfolyam/osztály: szakma: időtartam: helyszín:
9.a, 9.b faipari technikus nincs
9.c dekoratőr nincs
10.a, 10.b faipari technikus 140 óra külső cég
10.c dekoratőr 80 külső cég
11.a, 11.b faipari technikus 140 óra külső cég
11.c dekoratőr 80 óra külső cég
12.a, 12,b, 12.c bútoripari technikus nincs
1/13.e faipari technikus 160 óra tanműhely/külső cég
1/13.f faipari technikus 96 óra tanműhely/külső cég
1/13.ad/d dekoratőr 48 óra külső cég
1/13.ad/a asztalos 96 óra külső cég
1/13.g grafikus 48 külső cég

Amennyiben a tanuló nem tud külső gyakorlati helyről gondoskodni, akkor azt az iskolai tanműhelyben kell teljesítenie. Ennek időpontját az iskola jelöli ki az éves feladataihoz alkalmazkodva. Ez a nyári szünet első 3 hetében, illetve a szünet utolsó hetében lehetséges.

A külső gyakorlati helyek megállapodásait 2019. március 31-ig tudjuk előkészíteni. A határidő után beérkezett igények esetében az ügyintézési határidők miatt nem garantálható, hogy a gyakorlat megkezdéséig érvényes szerződése lesz a tanulónak, e nélkül pedig a foglalkoztatása nem lehetséges!

A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig kérjük juttassa el a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot az iskola titkárságára. A nyári gyakorlat teljesítése kötelező feltétel a következő évfolyamba lépéshez.

A gyakorlati hely regisztrációjának ellenőrzésében, illetve minden gyakorlattal összefüggő kérdésben a szakmai igazgatóhelyettes nyújt segítséget. Kérdéseiket a huszarm@kozmafa.sulinet.hu címre szíveskedjenek eljuttatni, vagy a 1/36-96-241/137 melléken tudják telefonon feltenni.

Céges adatgyűjtő lap

Egyéni vállalkozói lap

Igazolólap